Kontakt

Zakład Pogrzebowy HADES
Tadeusz Ługowski

Telefon: 608-100-470 (całodobowy)
Mail: biuro@hadessiedlce.pl

Biuro: ul. Jana Kochanowskiego 30 , 08-110 Siedlce

NIP 8211012843