Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy z ZUS. Potrzebne dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (druk Z-12)
  • oświadczenie do wniosku
  • dowód osobisty (dokument potwierdzający pokrewieństwo)
  • faktura z zakładu pogrzebowego
  • oryginał aktu zgonu
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentownemu.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS. Potrzebne dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (druk SR-26)
  • dowód osobisty (dokument potwierdzający pokrewieństwo)
  • faktura z zakładu pogrzebowego
  • 
oryginał aktu zgonu

Więcej o zasiłku pogrzebowym.