Niezależnie od tego czy dziecko zmarło przed, w trakcie czy po porodzie, rodzice mają prawo do pochówku. Szpital wystawia „kartę zgonu” na podstawie której otrzymuje się „akt urodzenia 
z adnotacją o zgonie” w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy na zorganizowanie pochówku.

Do ZUS lub KRUS należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis „aktu urodzenia z adnotacją o zgonie”
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
  • fakturę z zakładu pogrzebowego
  • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego