1. Należy zadzwonić po pogotowie w celu stwierdzenia zgonu.
2. Wystawienie karty zgonu przez lekarza rodzinnego.
3. Powiadomienie zakładu pogrzebowego w celu przewiezienia ciała zmarłej osoby do chłodni szpitalnej.
4. Załatwienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
5. Ustalenie daty i godziny pogrzebu w kancelarii parafialnej, do której należała osoba zmarła.
6. Kontakt z zakładem pogrzebowym w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.
7. Rezerwacja kaplicy przyszpitalnej .
8. Załatwienie formalności w kancelarii cmentarnej(wykupienie nowego grobu lub odkrycie grobu rodzinnego).