W Polsce coraz więcej rodzin decyduje się na formę pogrzebu, którą jest kremacja (spopielenie ciała). 
Kremacja odbywa się zawsze z zachowaniem szacunku dla zmarłego, 
z przestrzeganiem  standardów związanych z ochroną środowiska.
Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym:

  • akt zgonu oraz dowód osobisty zmarłego
  • pisemna zgoda członka rodziny na przeprowadzenie kremacji.