Do przeprowadzenia ekshumacji potrzebna jest zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz zarządu cmentarza. 

Ekshumacji dokonuje się, gdy rodzina chce przenieść szczątki zmarłego do innego grobu. Ekshumacje przeprowadza się od 16 października do 15 kwietnia – ze względu na warunki sanitarne.